Novice in obvestila

e-stik z občino
Standardne e-vloge, e-plačevanje taks, e-obveščanje občanov, e-pobude, KIJZ...
E-vodenje sej, sestanki, e-glasovanje
E-vodenje sej, sestankov in kolegijev, e-glasovanje na sejah občinskega sveta, priprava k razpravi, dodajanje predloga (sklep / amandma)...
Zapore cest
Zapore cest v občini na zemljevidu in ažurno občanov o zaporah.
Vodenje predpisov
Prikaz občinskih predpisov na spletni strani občine, vezava na seje, glasila...
Uradno glasilo e-občina
Uradna objava predpisov in ob objavi prikaz predpisa na občinski spletni strani.
Projekti in investicije
Prikaz projektov občine na Google zemljevidu, možnost filtriranja po področju, letu, KS...
SMS obveščanje
Pošiljanje občanom urgentnih SMS obvestil, svetnikom za sklic seje...
Participativni proračun
Občani predlagajo projekte, v drugi fazi pa o predlogih glasujejo.
E-zahtevki za društva
Spletno oddajanje zahtevkov društev za izplačila, oddaja poročil...
Mobilna aplikacija
Aplikacija občine v Google play in App Store trgovini za lastne objave in potisna obvestila.
Lokacije defibrilatorjev
Defibrilatorji v občini na seznamu, zemljeivdu, vodenjem do lokacije...
Lokalni utrip
Dodajanje dogodkov in novic društev, pred objavo pregled urednika...
Lokalni ponudniki
Iskanje po lokalnih ponudnikih in vzpodbujanje lokalnega nakupovanja...
e-Rezervacije
Enostavna spletna rezervacija igrišč, dvoran in drugih drugih objektov.
Evidenca delovnega časa
Evidenca delovnega časa
e-TIC
Predstavitev turističnih vsebin na ločeni spletni strani, večjezičnost, SEO optimizacija...
Različne oblike oviranosti
Spletna stran se prilagodi delovanju za slepe in slabovidne, izbor barvne sheme, brailova pisava...
Povezava z dok. sistemom
Prenos oddanih vlog v dokumentni sistem, knjiženje, obveščanje vlagateljev...
Strani za društva
Občina zagotovi brezplačno spletno stran za vsa društva v občini.
Osmrtnice občanov
Osmrtnice občanov, prižiganje e-svečk, SMS obvestilo za svojce, pošiljanje LX telegramov...
111
občin
896.414
občanov
9
let delovanja